top of page

AMIT MI TESZÜNK

Tanítás, Network, Konferenciák, Reggelik

Küldetésünk

Megérteni és alkalmazni az Efézusi levél tanítását a Krisztus testében ma. A kereszténység és Jézus zsidó természete ellenére (Jelenések 22:16) az elmúlt 2000 év gyülekezet történelmét  ismételten rombolták bibliaellenes és antiszemita tanítások a zsidóság ellen. Ez nagy óvatosságra intette a zsidó közösségeket a keresztényekkel szemben. A gyülekezet kevés érdeklődést mutatott Isten és a zsidó nép közötti kapcsolat fontosságának. Dicsőség Istennek a helyzet kezd megváltozni! A One New Man Hálózat: Európa az éllovasa ennek a mozgalomnak.  Mivel újra összeköti a zsidó és a pogány hívőket, összegyűjtve őket az Ige köré. Ugyanakkor ígéretek szerint helyreállítja és újjáteszi a zsidó és a pogány hívők közötti kapcsolatot ezekben a napokban.

Amit Megvalósítottunk

  • Tíz országban több mint ötszáz zsidó és pogány vezetőt (rabbit és pásztort) gyűjtöttünk össze a Messiás testében.

  • Fáradhatatlanul dolgoztunk azon, hogy tartós és jelentős kapcsolatokat hozzunk létre és erre ösztönözzünk a zsidó és a pogány vezetőket.

  • Az Egy Új Embert, mint Isten akaratát erősítettük a zsidók és a pogányok között.

  • Tanítást és forrásokat biztosítottunk a vezetőknek, hogy tájékoztassák egyházaikat vagy gyülekezeteiket.

  • Fenntartjuk a Bibliát, mint egy könyvet és egy történetet, amelyet az Úr írt, aki kezdettől fogva ismeri a végét (Ézs 46: 9–10).

  • Elősegítettük a vezetők közötti tartós és mély kapcsolatokat, amelyek átalakítják és formálják egymást  és Isten velük kapcsolatos tervét.

  • Az antiszemitizmus gyökerének igazsága ellen küzdöttünk azáltal, hogy  Isten-ellenesnek és bibliaellenesnek vallottuk.

  • Mi támogattuk a holokauszt-oktatást és számos vezetőnek átadtuk az első mélyreható tanulmányukat a holokauszt sötétségéről.

bottom of page